Observera

Den länken du använder fungerar inte längre eftersom den refererar till domänen Banverket. Endast länkar som går till domänen Trafikverket kommer att fungera framöver.

Det bästa är att ta ut en ny länk ur ProjectWise för att få en länk i ett aktuellt format. Om det inte är möjlig vänligen byt ut din länk mot denna länk för att komma vidare:

Har du frågor eller behöver hjälp, kontakta Trafikverkets Användarstöd IT 010 – 125 10 10